O AUTORCE

autoportrét
autoportrét

O vzniku mé tvorby

Lásku k barvám jsem dostala do vínku už když jsem přišla na tento svět, od malička jsem ráda spontánně tvořila a kreslila. Ke kresbě nynějších obrázků ale vedla dlouhá cesta. Je to cesta, na kterou mě obrazy přivedly a po které jsem tak skrze barvy a tvorbu vedena dál. Každá cesta má i své směřování a cíl, svůj smysl.... První zveřejněné obrázky jsem začala tvořit na Vánoce v roce 2009, kdy jsem neměla finanční možnosti zakoupit dárky, ale přála jsem si darovat něco krásného drahým lidem kolem mne. S tímto přáním jsem začala tvořit, pro lidi, které mám ráda, pro jejich radost, potěšení , pro jejich povznesení. Chtěla jsem tak darovat ostatním to nejkrásnější co mám...Tak jsem spontánně objevila způsob tvorby, kterým mohu to nejkrásnější přenést a vložit v barvách na papír a skrze barvy pak nechat plynout k druhým. Tvorba je darem. Umožňuje zachytit vnitřní svět a sdílet ho tak s ostatními...

Cesta k vnitřnímu Slunci

...Ve vnitřním světě každého z nás je mnoho krásného. Tento prostor, kam se při tvorbě obracím a ze kterého stále čerpám všechnu inspiraci, mohu nazvat vnitřním Sluncem. Obrazy jsou mou cestou k Němu a všechny barvy, jako sluneční paprsky jen z tohoto Slunce vznikají a pramení a tak i všechny mé obrazy jsou jen z Jeho záře a Inspirace. Mým přáním je tyto paprsky, které se mě dotýkají, zachytit v barvách a darovat i všem ostatním. Slunce je pro mě nádherným symbolem Života. Slunce přináší světlo, teplo a život a s ním i rozvoj, růst a zrod všeho nového. Proto je i má tvorba pod záštitou jeho názvu, DoSlunce. Je pro mě také symbolem v směřování lidského života, z pohledu spirituálního obrazně také místem, kam všichni směřujeme. Toto místo není však tak daleko na nebi, ale velmi blízko, v nás, tam kde jsou v nás zakotveny všechny dobré hodnoty a vše krásné, co z nich pramení a přináší světlo okolí...a tak je toto světlo i všude tam, kam vnášíme jeho teplo a paprsky a všude tam, kde jej dokážeme vidět pohledem srdce, který mění obyčejnost v krásu a jedinečnost...

Moje inspirace - ve všem skrytá Krása

...Mé životní heslo, ke kterému bych se chtěla přiblížit, vyjadřují proto i slova Matky Terezy "Malé věci s velkou láskou" a slova Jeana Vaniera "Všichni jsme povoláni k tomu, abychom dělali ne věci mimořádné, ale věci velmi všední s mimořádnou láskou, která pramení ze srdce božího.." - z hloubi srdce. Tyto krásné věty rezonují s mou duší a vyjadřují mé hledání a mou cestu. Do mé cesty života patří také proto barvy, které jsou pro mě nástrojem Krásy a způsobem, jak zachytit jedinečnost, záři a krásu všudypřítomnou, v malých věcech i obyčejnosti, skrytou za všedností. Ráda obdivuji krásu, která je všude kolem, ráda ji hledám, ráda se jí nechávám inspirovat. Barvy mě okouzlují, jsou pro mě živé a chvíle, kdy s nimi můžu být víc v kontaktu jsou pro mě něco víc, jako "oltář", ke kterému přicházím, skrze který otevírám dveře dál, i k svému sebepoznání... Barvy ke mně pak promlouvají a já bych jim ráda naslouchala, jejich kráse a poselství, příběhům a tajemstvím, radosti a pravdě, kterou chtějí odhalit a kterou vypráví.

S láskou   

Tereza 

         © 2010 - 2023

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky