Modlitba za Zemi

01.01.2021
Modlitba za Zemi a za náš národ
  Každý den vždy v 21 hod 
meditace je aktuální


Připojte se svou modlitbou, meditací, dobrou myšlenkou světla a naděje za  mír pro Zemi, náš svět a také za naši vlast. Ve spojení nás všech je velká síla a můžeme tak společně Zemi, našemu národu a světu pomoci, obzvlášť v této době, kdy je i tato duchovní pomoc velmi potřebná. Jako inspiraci k této meditaci můžete využít i obraz Léčení země.


K tomuto účelu můžete využít také meditační obrazec z Agape Brno: Poselství pro Blaho a rozkvět našeho národa

Tato meditace probíhá na mnoha místech,mnoha způsoby,všichni se spojujeme v pomoci Zemi a světu. V galerii Do Slunce tato meditace probíhá od května 2015 a je pravidelně aktualizovaná.

Poselství pro Blaho a rozkvět našeho národa 

Používání energetického obrazce má trojí význam určení:

K modlitbě "Neopouštěj, Bože, národa, jehož krev jest krví naší, jehož tlukot srdce i našeho jest tlukotem: chraň ho, střez a opatruj, zachovej ho ode zla veškerého a od záhuby každé. Vzněť v srdcích našich, v srdcích celého národa ryzí lásku k vlasti. Osvěť milostí svou též duše zbloudilé a učiň je zdárnými dítkami svými. Ó dej, Bože dobrotivý, abychom činností svou vlasteneckou sobě zasloužili klidného odpočinku v jejím klíně. Dopřej nám, abychom hodni byli vstoupiti jednou ve vlast všech národů celého světa."


K meditaci
Se zaměřeným pohledem na obrazec rozjímej po vzoru svých předků a hledej v sobě zdroj poznání a duchovní síly s prosbou: "Bože, dej mi sílu, abych neupadl do pohodlnosti a duchovní malosti, abych ochránil svého ducha před vlivem temných sil, abych našel sám sebe a cestu ke zdroji duchovní síly národa, abych neztratil duchovní spojení se svými předky a velkými duchy českého národa, abych se skrze čisté vibrace tohoto obrazce napojil na vůdčího ducha svého národa, abych stále plnil svůj úkol pro blaho a rozkvět celého národa a skrze tvé záměry si podal ruce s tvými dcerami a syny všech zemí a tak společně vytvořili nový duchovní svět míru a Bytí."

K přijímání Vesmírných vibrací dokonalé Boží lásky pro sebe, své drahé a celý národ v přímé blízkosti obrazce nebo jeho dotykem. 

 kresba a text přejatý se souhlasem autorů z agapebrno.cz 

         © 2010 - 2023

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky