Symboly Duše Křetína

25.12.2010

Křetín je místem života a kořenů našeho rodu a tak je tento obraz vyjádřením úcty a díků také k mým rodičům, prarodičům a předkům. 

Obraz, "Symboly Duše Křetína", jsem vytvořila pro mého vzácného dědečka Emanuela Ondráčka, k vyjímečné příležitosti udělení jeho Čestného občanství obcí Křetín. Křetín je místem života a kořenů našeho rodu a tak je tento obraz vyjádřením úcty a díků také k mým rodičům, prarodičům a předkům.


Kresba obrazu pro mne z počátku byla nelehkým úkolem, svým zadáním, neboť dědeček mne požádal, abych pro něj a za naši rodinu, vytvořila k této mimořádné příložitosti, nadčasový obraz, který by zachytil 1) hodnoty obce Křetín 2) byl odkazem našich předků součastnosti 3) vyjadřoval zároveň nadčasové a duchovní hodnoty v triádě: víra, naděje, láska, které jsou základními lidskými a křesťanskými hodnotami a hodnotami naší rodiny a předků. Inspirací pro mne mělo být i dědečkovo vyznání v jeho připravovaném vystoupení -v obsažené v otázce, zda má Křetín "DUŠI"?...


Protože nebylo v mých silách takový obraz sama vymyslet, odevzdala jsem tuto tvorbu nejdříve vyšší Inspiraci, s prosbou k mým předkům, kterým jsem nejprve vzdala úctu a v Křetíně rozjímala, za duchovní podpory části mé rodiny, abych Inspiraci mohla přijmout. Výsledný obraz, který jsem pak vnitřně uviděla,jsem se pokusila zachytit. Kromě uvedených souvislostí je obraz také konkrétním rodinným místem v Křetíně, u památného kříže mezi dvěma kaštany, který má pro naši rodinu zvláštní význam. Na stromech jsou zachyceny symboly květiny = rodinného života, hodnot společenství a lásky, spirály = poznání, pohybu, vývoje, které symbolicky v korunách stromů rostou k nebi a jsou pevně zakotveny v jeho kořenech v rodné zemi, spolu se symbolem kříže uprostřed = je vyjádřením rodinných, životních i věčných duchovních hodnot, které jsou ozářeny věčným Sluncem a projevují se v trojnosti /symbol trojúhelníku kolem slunce/ jako víra, naděje, láska -a také jako trojnost spirály poznání, hodnoty kříže, květy rodiny... Obraz má takto význam na rovině hmotné, duševní i duchovní. Je v této trojnosti hodnot v souladu se znakem obce Křetína, který dál prozrazuje, že půdou ve které jsou tyto hodnoty zakořeněny, je srdce, ze kterého vyrůstají..


Obraz obsahuje tyto i jiné další souvislosti a symboliku, kterou jsem se pokusila zachytit a vyzařuje tak odpověď na původní otázku...
Dědeček k ní dodal své: "ANO", za závěrečné výzvy nám všem k odhodlání, citu a síle při naplňování vize Duše, k potlačování pýchy a preferování pokory ve známé prosbě "Dědictví otců zachovej nám, PANE"


Vzdávám tímto úctu a díky mým předků, prarodičům, rodičům a rodině a přeji si, aby i pro ostatní mohl být tento obraz přínosem, potěšením a radostí, a také odkazem k velkému bohatství našich "otců" i národních předků, na jejichž životě stojí náš život a vyšší hodnoty, které máme jako další generace povinnost uchovat a dál rozvíjet.


Více o tomto obraze a jeho věnování se může dočíst zde.

         © 2010 - 2023

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky